Vypnout grafiku

Firmy

FIRMY VE MĚSTĚ
odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz

Anketa

Která rubrika ze Zpravodaje Deštenska vás nejvíce zajímá?
Počet hlasů: 122
Březen 2019
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kompletní výpis akcí nalezenete v nabídce Kultura / Kulturní akce

Hlášení rozhlasu

K odběru hlášení městského rozhlasu do Vaší e-mailové schránky je možno přihlásit se na adrese matrika@destna.cz. V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) vás informujeme, že přihlášením k odběru hlášení městského rozhlasu udělujete potřebný souhlas.

Počasí

Počasí
< návrat zpět

Evidence obyvatel

Městský úřad Deštná  - EVIDENCE OBYVATEL


nám. Míru čp. 65, Deštná, 378 25, okr. Jindřichův Hradec

 

tel: 384 384 291

 

Evidence obyvatel – ohlašovna provádí výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů.


Hlášení trvalého pobytu:

 

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan České republiky ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.


 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 

Vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.

 

Předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládá občan cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.


 

Doložení vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt).


 

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

 

Správní poplatek – 50,- Kč

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

 

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.


 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu


 

Ohlašovna podle zákona o evidenci obyvatel v souladu se správním řádem rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, mimo jiné, na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

 

Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci těchto podmínek ohlašovně prokázat. Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

 

Správní poplatek – bez poplatku.


 

Další úkoly ohlašovny:

 

Vede seznam voličů a provádí jeho aktualizaci.


 

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ohlašovna předává:


 - údaje o změně, nebo ukončení trvalého pobytu občana


 - údaje o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu

 - údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel domů


 

Bez účasti občana se provádí další změny v informačním systému evidence obyvatel:

- narození


 - úmrtí

 

- uzavření manželství

 

- rozvod manželství


 

 


 

ZMĚNA VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ


 

Na matrice v Deštné už nemůžete od 30.11.2011 vyřizovat žádosti pro vydání občanských průkazů, OP se vyhotovují pouze na městském úřadě s rozšířenou působností - Jindřichův Hradec.


 

V souvislosti se změnou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. ledna 2012 vydávají nové typy občanských průkazů:


 

                             - strojově čitelnými údaji (bez čipu)


 

                             - se strojově čitelnými údaji s kontaktním


 

                               elektronickým čipem, tzv „e-OP“        


 

Oba typy občanských průkazů budou obsahovat kromě stanovených údajů i digitální zpracování podoby občana. Občané se tedy budou muset osobně dostavit na obecní úřad obce s rozšířenou působností (Jindřichův Hradec). Zde se pořizují ve speciální kabince digitální fotografie a to fotoaparátem, který je napojený na počítač, který OP zpracovává. Tímto způsobem se vyhotovují i cestovní pasy. V některých případech (LDN, věznice, domovy pro seniory) se budou používat mobilní pracoviště.         


 

Poplatky:   - výměna při vypršení platnosti OP          – zdarma


 

                   - výměna před vypršením platnosti OP    – 100,- Kč


 

                   - výměna OP s elektronickým čipem (obsahuje elektronický podpis                    občana)                                                     - 500,- Kč

Jsme na Facebooku GObec DDB POVODŇOVÝ PORTÁL RÁDIO ČK HRADECŽIJE DDB

Město Deštná

Adresa
nám. Míru 65, 37825, Deštná
ID datové schránky: 979beu6

IČO: 00246506
DIČ: CZ00246506

Banka Česká Spořitelna Jindřichův Hradec
č.účtu.: 0600434339/0800

Kontaktní informace

Podatelna, matrika a evidence obyvatel
tel.: 384 384 291
fax: 384 384 231
mobil: 723 716 054

E-mail: podatelna@destna.cz
web: www.destna.cz
facebook: www.facebook.com/MestoDestna

Další kontakty naleznete v levém menu.

Úřední hodiny

Úřední dny
pondělí a středa 7:00 - 16:30

Pracovní hodiny
úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 14:30
TOPlist