Vypnout grafiku

Firmy

FIRMY VE MĚSTĚ
odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz

Anketa

Která rubrika ze Zpravodaje Deštenska vás nejvíce zajímá?
Počet hlasů: 103
Listopad 2018
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Kompletní výpis akcí nalezenete v nabídce Kultura / Kulturní akce

Hlášení rozhlasu

K odběru hlášení městského rozhlasu do Vaší e-mailové schránky je možno přihlásit se na adrese matrika@destna.cz. V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) vás informujeme, že přihlášením k odběru hlášení městského rozhlasu udělujete potřebný souhlas.

Počasí

Počasí
< návrat zpět

Matrika

Matriční úřad Deštná - MATRIKA nám. Míru čp. 65 378 25 Deštná Tel: 384 384 291, 723 716 054

Provádí výkon matriční agendy a agendy s ní související podle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Rozsah činností matričního úřadu: - vyhotovuje rodné, oddací a úmrtní listy - sepisuje zápisy o určení otcovství - přijímá prohlášení o volbě druhého jména - přijímá žádosti o uzavření manželství - vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině - vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků - zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně – narození, uzavření manželství a úmrtí našich občanů v cizině - vydává rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení - ověřuje opisy listin a podpisy na listinách - přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR - zajišťuje jubilejní svatby, blahopřání k životním výročím, vítání dětí.

Ověřování listin a podpisů: K legalizaci (ověření podpisu) je potřebný platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní doklad. Správní poplatek: 1 podpis/30 Kč. K vidimaci (ověřování listin) žadatel předloží originál listiny. Správní poplatek: 1 strana/30 Kč.

Vydání duplikátu matričního dokladu na žádost občana: - občanský průkaz, doklad o příbuzenském poměru – matriční doklad

K vyřízení matričních záležitostí jsou potřebné tyto doklady a potvrzení: Změna jména a příjmení: - rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte - jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství - jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list - doklad o místu trvalého pobytu na území ČR - doklad o státním občanství - souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení - u nezletilého dítěte písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen).

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství - doklad totožnosti - oddací list - doklad o rozvodu s doložkou právní moci - rodný list Oznámení lze přijmout nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Uzavření manželství mezi občany České republiky - rodné listy - doklad o státním občanství - výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu - výpis z evidence obyvatel o osobním stavu - pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela. (Doklady uvedené v bodu 2 – 5 není občan povinen předkládat, pokud skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z evidence obyvatel, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem).

Uzavření manželství mezi občany České republiky a cizinci: Cizinci předloží: - rodný list s úředním překladem - doklad o státním občanství (lze rovněž prokázat cestovním dokladem) - doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (doklad nesmí být starší 6 měsíců) - potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno - úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený - potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů, doklad, kterým je možno prokázat totožnost (týká se států, které nejsou členy EU) Pokud nemá ČR uzavřenou smlouvu o uznávání dokladů, musí být cizozemské doklady opatřeny vyšším ověřením.

Zápis o narození dětí mimo manželství – určení otcovství k dítěti: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně o jménech dítěte - souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti - rodný list matky a otce dítěte - občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá - případně další doklady potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození.

SVATEBNÍ OBŘADY: Sňatky je možné uzavírat v obřadní síni městského úřadu v Deštné v kterýkoliv den a hodinu. Obřad je zcela bez poplatku. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu matriky Deštné. (Deštná, Lipovka, Světce, Březina, Drunče, Vícemil, Rosička). V případě umožnění konání sňatku na jiném vhodném místě se hradí správní poplatek 1000 Kč. Datum a hodinu si snoubenci domluví na matričním úřadě v Deštné. Kontakt na domluvení termínu obřadu: Pavla Tomšů – matrikářka Telefon: 384 384 291, 723 716 054 E-mail: matrika@destna.cz fotografie Církevní sňatky se uzavírají v kostele sv. Ottona, který je jako jediný v České republice zasvěcený bamberskému biskupovi – sv. Ottonovi. Jedná se o původně románský kostel založený okolo roku 1250. Termín sňatku je potřeba dohodnout s P. Edwardem Makkou, telefon: 723 378 549. Doklady pro vyřízení sňatku vyřizuje matriční úřad. fotografie Dále se církevní sňatek může konat v kostelíčku svatého Jana Křtitele v Deštné. Jedná se o kostelíček u bývalých svatojánských lázní, které byly založené při objevení léčivého pramene, zřejmě roku 1600. fotografie Na obřad ve svatební síni zajistíme: - květinová výzdoba - reprodukovaná hudba, případně živá dle domluvy - přípitek (červené víno) - přípitek pro více svatebčanů, nejenom pro novomanžele - fotografování Na obřad na jiném vhodném místě zajistíme: - květinová výzdoba - reprodukovaná hudba - přípitek (červené víno) - přípitek pro více svatebčanů, nejenom pro novomanžele - fotografování - svatební brána vyzdobená organzou - svatební brána vyzdobená květinami Na jakýchkoliv dalších službách je možné se na matrice osobně domluvit. Jako pozornost novomanželům na památku věnujeme gravírované sklenice na víno.

Jsme na Facebooku GObec DDB POVODŇOVÝ PORTÁL RÁDIO ČK HRADECŽIJE DDB

Město Deštná

Adresa
nám. Míru 65, 37825, Deštná
ID datové schránky: 979beu6

IČO: 00246506
DIČ: CZ00246506

Banka Česká Spořitelna Jindřichův Hradec
č.účtu.: 0600434339/0800

Kontaktní informace

Podatelna, matrika a evidence obyvatel
tel.: 384 384 291
fax: 384 384 231
mobil: 723 716 054

E-mail: podatelna@destna.cz
web: www.destna.cz
facebook: www.facebook.com/MestoDestna

Další kontakty naleznete v levém menu.

Úřední hodiny

Úřední dny
pondělí a středa 7:00 - 16:30

Pracovní hodiny
úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 14:30
TOPlist