Vypnout grafiku

Firmy

FIRMY VE MĚSTĚ
odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz

Anketa

Která rubrika ze Zpravodaje Deštenska vás nejvíce zajímá?
Počet hlasů: 86
Červenec 2018
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Kompletní výpis akcí nalezenete v nabídce Kultura / Kulturní akce

Hlášení rozhlasu

K odběru hlášení městského rozhlasu do Vaší e-mailové schránky je možno přihlásit se na adrese matrika@destna.cz. V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) vás informujeme, že přihlášením k odběru hlášení městského rozhlasu udělujete potřebný souhlas.

Počasí

Počasí
< návrat zpět

Matrika

Městský úřad Deštná  - MATRIKA

nám. Míru čp. 65, Deštná, 378 25, okr. Jindřichův Hradec

tel: 384 384 291

Provádí výkon matriční agendy a agendy s ní související podle zákona č. 301/2000Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Rozsah činností matričního úřadu:

- vyhotovuje rodné, oddací a úmrtní listy

- sepisuje zápisy o určení otcovství

- přijímá hlášení o volbě druhého jména

- přijímá žádosti o uzavření manželství

- vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině

- vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků

- zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně – narození, uzavření manželství a

  úmrtí našich občanů v cizině

- vydává rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení

- ověřuje opisy listin a podpisy na listinách

- přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR

- vyřizuje žádosti o výpis z rejstříku trestů

- zajišťuje jubilejní svatby, blahopřání k životním výročím, vítání dětí.

Ověřování listin a podpisů:

K ověření podpisu /legalizaci/ je potřebný platný doklad totožnosti – občanský průkaz, nebo cestovní doklad.

Správní poplatek: 1 podpis/30,- Kč.

K ověřování listin /vidimaci/ žadatel předloží originál listiny.

Správní poplatek: 1 strana/30,- Kč.

Vydání duplikátu matričního dokladu na žádost občana:

- občanský průkaz., doklad o příbuzenském poměru – matriční doklad

Správní poplatek: 100,- Kč.

K VYŘÍZENÍ MATRIČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ JSOU POTŘEBNÉ TYTO DOKUMENTY:

Změna jména a příjmení:

- rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte

- jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

- jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list

- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR

- doklad o státním občanství

- souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení

- u nezletilého dítěte písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen)

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství:

- doklad totožnosti

- oddací list, doklad o rozvodu s doložkou právní moci

- rodný list

Oznámení lze přijmout nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 

Uzavření manželství mezi občany České republiky:

- rodné listy

- doklad o státním občanství

- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela.

(Doklady uvedené v bodu 2 – 5 není občan povinen předkládat, pokud skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z evidence obyvatel, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem)

Uzavření manželství mezi občany České republiky a cizinci:

Cizinci předloží:

- rodný list s úředním překladem

- doklad o státním občanství (lze rovněž prokázat cestovním dokladem)

- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (doklad nesmí být starší 6 měsíců)

- potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno

- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený

- potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

doklad, kterým je možno prokázat totožnost

Pokud nemá ČR uzavřenou smlouvu o uznávání dokladů, musí být cizozemské doklady opatřeny ověřovací doložkou

Zápis o narození dětí mimo manželství – určení otcovství k dítěti:

- souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně o jménech dítěte

- souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti

- rodný list matky a otce dítěte

- občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list  manžela, je-li matka ovdovělá

- případně další doklady potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

 

SVATEBNÍ OBŘADY: 

Sňatky je možné uzavírat v obřadní síni městského úřadu v Deštné v kterýkoliv den a hodinu. Obřad je zcela bez poplatku. Pro ilustraci uvádíme fotografie.

                        

Velmi pěkné obřady proběhly v roce 2011 v obci Světce, která spadá pod matriční obvod Deštná. Sňatky byly uzavřeny venku ve stráni v březovém hájku nad penzionem, s výhledem do okolí. Za nepříznivého počasí mohou proběhnout i uvnitř v penzionu, dle dohody. Zde je správní poplatek 1.000,- z důvodu uzavření sňatku na jiném vhodném místě.

Pro ilustraci uvádíme fotografie.

  

Sňatek je možné uzavřít v kostelíčku sv. Jana Křtitele v Deštné. Jedná se o bývalé svatojánské lázně v Deštné, který byly založené při objevení léčivého pramene, zřejmě roku 1600. V největší slávě lázní se zde léčili (jak uvádí historik Bohuslav Balbín) všechny významné osobnosti tehdejší doby. B. Balbín klade důležitost těchto lázní na třetí místo v Čechách – za Karlovy Vary a Teplice. Pro ilustraci uvádíme fotografie.

  

Církevní sňatky se zde uzavírají v kostele sv. Ottona (bamberský biskup), který je jediným kostelem v České republice, který je zasvěcen právě tomuto světci. Jedná se o původně románský kostel založený okolo roku 1250. Termín je potřeba dohodnout s P. Ing. Mgr Janem Špačkem, tel: 384 382 240. Doklady potřebné pro uzavření sňatku vyřizuje matriční úřad v Deštné. Pro ilustraci uvádíme fotografie.

        

       

Dalším vhodným a příjemným místem pro uzavírání sňatků je kaplička u obce Vícemil.

Dále je možné si na úřadě dohodnout místo sňatku dle představ snoubenců, samozřejmě v matričním obvodu Deštné. (obec a okolí Světců, Rosičky, Březiny, Vícemile, Drunčí, a Lipovky).

 

Pod tímto článkem naleznete formuláře, které můžete vyplnit osobně při vyřizování obřadu na městském úřadě v Deštné, nebo si je můžete vyplnit v pohodlí domova. Pokud zvolíte tuto druhou možnost, prosíme formulář „Dotazník k uzavření manželství“ vytisknout oboustranně. Kolonku „Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před“ prosím nevyplňujte.

VLOŽIT TABULKU S FORMULÁŘI!!!!!!!!!!!!!!

Výročí svatby

1. rok

bavlněná

2. rok

papírová

3. rok

kožená

4. rok

květinová

5. rok

dřevěná

6. rok

železná

7. rok

vlněná

8. rok

bronzová

9. rok

měděná nebo hliněná

10. rok

cínová

11. rok

ocelová

12. rok

hedvábná

13. rok

krajková

14. rok

slonovinová

15. rok

křišťálová

20. rok

porcelánová

25. rok

stříbrná

30. rok

perlová

35. rok

korálová

40. rok

rubínová

45. rok

safírová

50. rok

zlatá

55. rok

smaragdová

60. rok

diamantová

65. rok

kamenná

70. rok

platinová

 

 

 

Jsme na Facebooku GObec DDB POVODŇOVÝ PORTÁL RÁDIO ČK HRADECŽIJE DDB

Město Deštná

Adresa
nám. Míru 65, 37825, Deštná
ID datové schránky: 979beu6

IČO: 00246506
DIČ: CZ00246506

Banka Česká Spořitelna Jindřichův Hradec
č.účtu.: 0600434339/0800

Kontaktní informace

Podatelna, matrika a evidence obyvatel
tel.: 384 384 291
fax: 384 384 231
mobil: 723 716 054

E-mail: podatelna@destna.cz
web: www.destna.cz
facebook: www.facebook.com/MestoDestna

Další kontakty naleznete v levém menu.

Úřední hodiny

Úřední dny
pondělí a středa 7:00 - 16:30

Pracovní hodiny
úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 14:30
TOPlist