Vypnout grafiku

Firmy

FIRMY VE MĚSTĚ
odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz

Anketa

Která rubrika ze Zpravodaje Deštenska vás nejvíce zajímá?
Počet hlasů: 122
Březen 2019
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kompletní výpis akcí nalezenete v nabídce Kultura / Kulturní akce

Hlášení rozhlasu

K odběru hlášení městského rozhlasu do Vaší e-mailové schránky je možno přihlásit se na adrese matrika@destna.cz. V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) vás informujeme, že přihlášením k odběru hlášení městského rozhlasu udělujete potřebný souhlas.

Počasí

Počasí
< návrat zpět

Městská knihovna

Prázdninová výpůjční doba

 Od 5.7. do 30.8. 2018 bude knihovna otevřena každý týden ve čtvrtek a to od 13.00 do 18.00 hodin. 5.7.2018 je státní svátek a knihovna bude uzavřena. Od 3.9.2018 bude obnoven normální provoz, tj. čtyři dny v týdnu. Informaci o výpůjční době naleznete také na webových stránkách města.

 

 

Městská  knihovna  je  otevřena:  

pondělí    1600 - 1830

úterý        1330 - 1830

středa      1600 - 1800

čtvrtek      1300 - 1830

Knihovnice:

Jana Stárová

Hana Liškařová

Kontakt:

knihovna@destna.cz

+420 606 604 525

+420 724 145 874

Prohlížení knihovního fondu:

https://katalogy.knihjh.cz/clavius/destna/

 

KNIHOVNÍCI A KNIHOVNICE V DEŠTENSKÉ KNIHOVNĚ:

1889 – 1908                       Antonín Vejžvalda

1908 – 1917                       Antonín Matoušů

1917 – 1938?                     František Vichra

1939 – 1950                       Stanislav Jíra

1951 – 1952                       Oldřich Tichý, Karel Pícka

1952 – 1957                       František Stach

1957 – 1987                       František Havlík

1988 – 1991                       Zdeňka Kodymová

1992 – 1994                       Zdeňka Kodymová, Růžena Fialová

1994 – 2012                       Růžena Fialová, Růžena Fischerová

2012 – nyní                         Hana Liškařová, Jana Stárová

 

 

Městská knihovna v Deštné

1.9.1889 byl v Deštné zásluhou tehdejšího učitelského sboru (P. Filip Šubrt, Antonín Čáp, Emil Tajnicr, Antonín Vejžvalda, Jindřich Rataj a Josef Hrabal) a především řídícího učitele Františka Saleského Rataje ustaven ČTENÁŘSKÝ KLUB v hostinci místní radnice (nynější škola). V klubu bylo k dispozici 12 různých časopisů, hlavně výše uvedenými placených k volnému čtení poskytnuto zdarma. Poté bylo zamýšleno založení - OBECNÍ KNIHOVNY. Nebyly však hmotné prostředky. Podali tedy žádost Ústřednímu výboru Národní Jednoty Pošumavské, jehož odbor byl v Deštné založen 2.4.1888, za přispění knih pro knihovnu. Bezvýsledně. Tak byla podána žádost akademickému spolku ŠTÍTNÝ za udělení knihovny – také bezvýsledně. Nezbylo nic jiného, než knihovnu založit svépomocí. Byla zavedena sbírka po dobrodincích (především členech čtenářského spolku). Takto bylo darováno pro knihovnu 114 svazků. Na skříň pro knihy darovala počestná obec zdejší 5 zlatých a potřebný šestý daroval P. Filip Šubrt. 26.2.1891 daroval Ústřední výbor Národní Jednoty Pošumavské z Prahy dalších 66 svazků. Studenstvo deštenské darovalo obecní knihovně z pořádané zábavy o prázdninách 1893 6 zlatých. Tolik o založení knihovny řídící učitel František Saleský Rataj.

Knihovnu spravoval Antonín Vejžvalda. 21.4.1896 převzala knihovnu obec Deštná a na provoz knihovny ročně přispívala 2 zlaté. 23.9.1908 Antonín Vejžvalda zemřel (bylo mu 47 let) a knihovnu převzal tajemník obce Antonín Matoušů. V roce 1915 měla knihovna už 375 knih, 24.6.1917 převzal knihovnu JUST František Vichra. V prosinci 1919 byla obcím uložena povinnost přispívat na obecní knihovnu 50 hal. na obyvatele ročně. V r. 1921 dala obec na knihovnu 625 Kčs (počet obyvatel 1 250). V červenci 1939 převzal knihovnu učitel Stanislav Jíra, knihovna byla přestěhována do školy – v přízemí – a začalo se půjčovat pravidelně každý pátek navečer. Stanislav Jíra byl knihovníkem až do roku 1950, potom se knihovníci střídali Karel Pícka, Oldřich Tichý, František Stach, a od r. 1957 do r. 1987 František Havlík. V r. 1987 převzala knihovnu Zdena Kodymová, která udělala mnoho práce - všechny knihy zabalila do igel. fólie. V roce 1992 přibyla do knihovny ke Zdeně Kodymové další knihovnice Růžena Fialová a po odchodu Zdeny Kodymové Růžena Fischerová. Po dvou „Růženkách“ převzaly knihovnu Jana Stárová a Hana Liškařová v květnu 2012.

Knihovna prošla řadou revizí - za okupace, po okupaci, po Únoru 1948. Ještě v r. 1962 při revizi okresním knihovníkem z Jindř. Hradce byly vyřazeny spisy zdejšího rodáka - historika Tomáše Václava Bílka „Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618“ a „Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova“. Mnoho knih bylo takto vyřazeno, mnoho jich bylo zase zakoupeno. V červnu 2013 udělali knihovnice z J. Hradce – Jana Hladíková a Milena Slaninová revizi, podle vyhlášky MK, všech titulů v naší knihovně (4.500). V současné době má knihovna kolem 7 tisíc svazků a přes 5 tisíc knih je uloženo v počítači. Knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci při nákupu nových knih a využívá možnosti zapůjčení souborů nových knih z jindřichohradecké knihovny na určitou dobu. Zajišťujeme také našim čtenářům zapůjčení titulů, které naše knihovna nemá. Město hradí z rozpočtu nákup nových knih za min. 10.000 Kč ročně.

Městská knihovna v Jindřichově Hradci pořádá společně se zřizovateli a knihovníky jindřichohradeckého regionu pořádá v rámci Týdne knihoven setkání, které se koná vždy v jiné knihovně a knihovnice z Deštné i vedení města jako zřizovatel se ho rádi zúčastňují a čerpají z dobrých nápadů kolegů z regionu. Připraveno je vždy povídání zřizovatele a knihovníka dané knihovny. V Deštné se tato událost konala v říjnu 2005.

Městská knihovna v Jindřichově Hradci pomohla zdejší knihovně zajistit státní příspěvek na nákup dvou počítačů v roce 2005. V září 2005 dostala knihovna další počítač s plochým monitorem, laserovou tiskárnu a digitální fotoaparát. V roce 2012 byl zakoupen nový hlavní počítač a pro veřejnost byla rozšířena možnost práce na PC – 5 počítačů. Na podzim roku 2013 bylo požádáno o dotaci Ministerstvo kultury na nákup 2 nových počítačů.

Do března roku 2013 bylo financováno připojení k internetu přes pevné linky z Ministerstva kultury v rámci „Projektu internetizace knihoven“, financování probíhalo po dobu 9 let. Po tomto datu jsme internet zajistili přes jindřichohradeckou firmu JHComp, kdy jsme hradili zapojení (včetně všech komponentů) ve výši 3.600 Kč, domluveno bylo další  poskytování internetových služeb zdarma, respektive za možnost umístění informační tabulky firmy JHComp na fasádu domu čp. 61.

Každý návštěvník knihovny je povinen se řídit Knihovním řádem (platný od 2002). Knihovna má také svůj Ceník služeb (platný od 2010), kdy zapůjčení registrovaným uživatelům je zdarma, taktéž použití PC a internetu. Placený je pouze tisk textů a obrázků.

V současné době, kdy se knihovna stává informačním střediskem a navštěvuje ji více občanů - především dětí na použití internetu a různých vzdělávacích počítačových her. Knihovna je otevřena 4 dny v týdnu v rozsahu 14 hodin.

Začátkem roku 2013 bylo vystavěno nové WC na chodbě před vchodem do knihovny. Začátkem roku 2014 se knihovna dočkala dalších stavebních úprav – nové rozvody elektřiny, nové topení v první místnosti, ubourání stěny u umyvadla, snížení stropů a byl vytvořen prostor pro úklidovou místnost na bývalém schodišti do sklepa. Barevně natřeny byly všechny regály. Ze zadní místnosti byly přesunuty stoly do přední místnosti a počítače byly zregulovány na 1 hlavní pro knihovnice a 3 pro veřejnost. Do zadní místnosti byla umístěna křesla pro pohodlí při četbě.

Pozn.:

Podle metodického MK „Standard pro dobrou knihovnu“ vydaného roku 2011 uvádím výňatek (pro obce 501 – 1000 obyvatel):

-          Cílem knihovnických služeb je zajištění dostupnosti a kvality služeb jejich uživatelům.

-          Provozní doba knihovny je doporučena na 5 – 15 hodin týdně (celorepublikový průměr je přitom pouze 4 hodiny, v Deštné 14 hodin).

-          Tvorba knihovního fondu – částka v Kč na 1 obyvatele na nákup nových titulů za rok je doporučena 30 – 45 Kč (celostátně 26 Kč, v Deštné cca 13 Kč).

-          Knihovna má mít k dispozici nejméně 60 m2 užitné plochy určené návštěvníkům (v Deštné cca 70 m2 celkově, užitné pro návštěvníky cca 40 m2)

-          V knihovně by mělo být 6 až 8 studijních míst (celorepublikově 6 míst, v Deštné 8 - 10 míst)

-          Počet přístupných stanic k internetu 2 (republikově 1, v Deštné 3 stanice)

Údaje o Městské knihovně Deštná jsou platné v roce 2014.

 

Z deštenské kroniky /1865 -1912/ - Zpracoval v r. 1970 Stanislav Jíra

V roce 1870 v březnu zaslána žádost c. k. místodržitelství na potvrzení stanov pro ČTENÁŘSKOU BESEDU. Povolení přišlo, čtenářská beseda 11. září skutečně zřízena a předplaceny časopisy: Posel z Prahy, Moravská orlice, Humoristické listy, Světozor, Opavský týdeník. Vaterland a Čecha dostávala beseda zdarma. V roce 1870 se ustavoval čtenářský spolek. Ve stanovách, které byly poslány ke schválení, našlo c. k. místodržitelství nějakou závadu a vrátilo je k doplnění – k založení spolku nedošlo. 1874 založena školní kronika. V létě 1885 zakládal se místní spolek Národní jednoty Pošumavské. Z hejtmanství chtěli předložit stanovy místní i centrální. Protože je na hejtmanství nedostali, ptá se toto, zdali odbor N.J.P. utvořeno jest. – odpověděno, že se odbor neutvořil, poněvadž se pouze 8 členů přihlásilo. /16.9.1885//Založen byl až v roce 1888/. 2. dubna 1888 ustavil se v Deštné místní odbor Národní Jednoty Pošumavské. Valná hromada konala se 27.5.1888, předsedou zvolen kaplan Filip Šubrt, jednatelem řídící učitel František Sal. Rataj. Zároveň byla přednáška Hynka Buriana, ředitele rolnické školy z Č. Budějovic: Jak nutno zaříditi hospodářství v malém, aby žádoucího užitku poskytovalo. Místní odbor N.J.P. pořádal 5.8.1888 zábavný večer. Povoleno hejtmanstvím, purkmistr musel podat zprávu, že vše v nejlepším pořádku se dělo. 18.11.1888 konán slavnostní večer s proslovem. 1889 Místní odbor Národní Jednoty Pošumavské měl 5  činných údů, 29 výkonných. Místní odbor N.J.P. pořádal téměř každý měsíc schůzi. 10.11.1889 konal valnou hromadu a zábavu.

1.9.1889 byl ustaven čtenářský klub v hostinci na radnici zásluhou říd. učitele  Frant. Sal. Rataje. Z tohoto klubu vznikla v roce 1889 obecní knihovna. Zde nechávám slovo nejpovolanějšímu - říd. učiteli Frant. Sal. Ratajovi- napsal: Stručný nástin počátku obecní knihovny v Deštné - V den 2. dubna 1888 ustavil se v Deštné místní odbor Národní Jednoty Pošumavské volbou svých funkcionářů a započal svoji činnost. Již během prvého roku trvání odboru ukázalo se, že potřebí je čtením zdarma neb co možná levným zjednati jak členům, tak i ostatnímu obecenstvu  příležitost ku vzdělávání se. – Obětavostí hlavně učitelského sboru  sestávajícího toho času z pánů F. Sal. Rataje, P. Filipa Šubrta, Antonína Čápa, Emila Tajnicra, Antonína Vejžvaldy a Jindřicha Rataje, poté p. Josefa Hrabala aj. otevřen dne 1. září 1889 tak zvaný čtenářský klub v hostinci městské radnice, kde 12 různých časopisů, hlavně výše uvedenými placených, k volnému čtení poskytnuto bylo zdarma. Poté pomýšleno na založení obecní knihovny. Jaký to však smutný začátek bez hmotných prostředků! Podána žádost Ústřednímu výboru N.J.P. za přispění knih pro knihovnu, ale bezvýsledně. Týž neuznal ani za dobré, aby nám odpověděl. Podána dále žádost následkem vypsaného konkurzu akademického spolku Štítný za udělení knihovny, také se nám jí nedostalo. -Tu nezbylo nic jiného, než svépomocí pracovati k vytčenému cíli. Zavedenou sbírkou knihy ke knize po dobrodincích stoupal počet svazků a knihovna čítá dnes 109 čísel o 114 svazcích, jež darovali: p. F. Sal. Rataj, říd. učitel  zde 39 svazků, p. P. Filip Šubrt, kaplan a katecheta 21 sv., p. Josef Hrabal, obchodník 16 sv., p. Antonín Šustr, tajemník 4 sv., p. F. Petříček, hospodářský z Č. Lhoty 3 sv., p. Jindř. Rataj, učitel zde 3 sv., p. Josef Pastor z Hamburku 2 sv., sl. Julie Syrová, industr. učitelka zde 1 sv., sbor učitelský 1 sv., p. Jan Zadražil, abiturient zde 1 sv., p. Vojtěch Kadlec, hostinský 1 sv., zakoupeno místním odborem N.J.P. r. 1888 1 sv., úhrnem 114 svazků. Na skříň pro obecní knihovnu darovala počestná obec zdejší 5 zlatých a potřebný šestý zlatý daroval p. P. F. Šubrt. Jsme ovšem dosud v začátcích s naší obecní knihovnou. Bohdá, že horlivým sbíráním klásku ku klásku na poli literárním dospějeme k cíli, kdy dopřáno nám bude s potěšením pohlížeti k dílu záslužnému. Četba ušlechtilá budiž nevyčerpatelným zdrojem ku vzdělání našemu, čtení milovanému obecenstvu. Dílo chválí se samo. Netřeba šířiti slov o vznešeném účelu. Zaplať bůh všem!                                                                                                                                                  V Deštné 28. srpna 1890, Frant. Sal. Rataj, řídící učitel.

Obecní knihovna rozšířena v den 26. února 1891 o 66 svazků, jež daroval Ústřední výbor N.J.P. z Prahy. Studentstvo deštenské darovalo obecní knihovně z čistého výnosu pořádané zábavy o prázdninách 1893 6 zlatých. V den 21. prosince 1893 daroval obecní knihovně Frant. Sal. Rataj, řídící učitel zde 10 knih. 16. prosince 1893 koupeny. Němcové spisy I. a II. díl za 1 zl. a 74 kr., od vazby po 25 kr. - 50 kr. 9. ledna 1894 předplaceno 10 sešitů Laciných novel od Šimáčka po 10 kr. Potud zápisy psané říd. uč. F.S.Ratajem. Další následují až v r. 1915. Oznámení, že se skříň na obecní knihovnu za 6 zlatých zakoupila. Na tuto skříň dá se z obecní pokladny 5 zlatých, zbytek nechť odbor Nar. Jednoty pošumavské doplatí. /7.11.1889/. Rok 1890 Spolky - Nár. jed. pošumavská - 33 členů výkonných, 2 činní. Park v Adamu za mostem byl v té době upraven, byly tam pořádány výlety. Místní odbor N.J.P. měl vycházku do městského parku  20.7.1890. Rok 1895 – N. J. P. 24 činní údové. Rok 1896- N. J. P. 24 členů.

Antonín Vejžvalda, učitel a správce knihovny oznamuje obci: Bývalý odbor Národní jednoty Pošumavské založil knihovnu od rozmanitých dárců, jichž jména jsou uvedena v inventáři knihovny, s tím úmyslem,  by  po rozejití se odboru připadla knihovna ta slavné obci zdejší. Poněvadž dotčený odbor se mlčky rozešel, neboť zvolení funkcionáři po 4 léta žádné schůze nesvolali, aniž příspěvků vybírali. Proto posílá knihovník seznam k nahlédnutí a žádá,  aby obec vzala knihovnu tu ve svou správu a k rozšíření povolila nějakou roční částku. Dle dosavadního knihovního řádu vybírán jest poplatek 1 krejcar za číslo. - Městská rada schvaluje a usnesla se ročně přispívat 2 zlaté. /21.4.1896/

       Dámský odbor N.J.P. -  Jak je uvedeno ve zprávě knihovníka Antonína Vejžvaldy, nevyvíjel místní odbor Národní jednoty pošumavské delší dobu žádnou činnost. S tím zřejmě nebyly spokojeny místní ženy, a proto zřídily v roce 1896 Dámský odbor N.J.P. – Předsedkyní byla Františka Teinitzerová, manželka učitele, jednatelkou Žofie Machoňová, neteř faráře B. Kamarýta, která mu vedla domácnost. Rok 1897 - Po delší době se ozval místní  odbor Národní jednoty pošumavské-oznamuje hejtmanství, že bude míti 11.7.1897 o 2 a půl hod. vycházku do blízkého lesa. Činnost zahájil dámský odbor N.J.P. - zve slavnou místní školní radu ku hře jesličkové a slavnosti stromku, kterou uspořádá se školními dítkami 26.12.1897 o 3. hod. odpolední  v sále městské  radnice.-Podepsány: Žofie Machoňová - jednatelka, Fr. Teinitzerová - předsedkyně. Rok 1899 spolky - dámský odbor N.J.P. - 90 údů řádných. Místní odbor N.J.P. – 41 údů řádných. Rok 1908 - Obecní knihovník Antonín Vejžvalda onemocněl, knihovnu převzal tajemník Antonín Matoušů /27.8.1908/. Učitel Vejžvalda zemřel 23.9.1908 – bylo mu 47 let.

 

Z deštenské kroniky /1913-1945/- Zpracoval Stanislav Jíra v roce 1971

            Protokol sepsaný 15. září 1915 o revizi obecní knihovny města Deštné. Počátkem měsíce září byla knihovna na žádost měst. Tajemníka Stanislava Řezníka níže podepsanými prohlédnuta. Dle inventáře měla knihovna míti 375 čísel, avšak bylo shlédnuto, že 10 čísel úplně schází, poněvadž v indexu byla označená jako zapůjčená, byla pojata i do nového seznamu. Při přehlídce pro bezcenný obsah byly 52 novinářské romány vyřazeny, nesloužící ani k poučení ni k pobavení. Čítá tedy nyní knihovna 323 čísla a nově očíslované knihy seřazeny dle spisovatelů a sestaven nový inventář. V Deštné dne 15. září 1915 Josef Klik, stud. gymnas. JUSt, Vladimír Pelikán.

            O pouti 24.6.1917 vzbrali deštenští mládenci 22 K na městskou knihovnu, aby se odvděčili p. ofic. Řezníkovi za to, že povolil taneční zábavu, zaplativ předem hudebné ve výši 22 K. Obecenstvo daleko horlivěji než kdy jindy si knihy ke čtení vypůjčuje, což jest si přáti v zájmu obecenstva  samého i nadále, napsal JUSt František Vichra, knihovník.

            Obcím uložena povinnost /prosinec1919/ přispívati na obecní knihovnu ročně 50 haléřů za každého obyvatele. Rok 1920 - na obecní knihovnu pamatováno v rozpočtu částkou 623 K. Rok 1921 - Na obecní knihovnu dala obec 625 K - podle zákona z r. 1919 50 haléřů na osobu. Obecní knihovnu převzal od Frant. Vichry v červenci 1939 Stanislav Jíra. Knihovna byla přestěhována do školní budovy v přízemí a zavedeno pravidelné půjčování každý pátek navečer. Příspěvek na obecní knihovnu v r. 1941 byl 565 K 50 haléřů na osobu podle sčítání lidu v r. 1930, když bylo v Deštné 1 130 obyvatel.

 

Z deštenské kroniky 1933 - 1963 - Zpracoval v r. 1964 Stanislav Jíra, úvodní slovo sepsal František Vichra, městský tajemník, kronikář

Knihovníkem od září 1951 do června 1952 byl učitel Oldřich Tichý. Knihovníkem od 1.9.1952 byl jmenován Frant. Stach. Knihovníkem obecní knihovny po Františku Stachovi ustanoven 1.7.1957 učitel František Havlík. Rok 1961 - Knihovna byla přestěhována z I. poschodí do přízemí čp. 61.

Kultura 1945- 1963

Obecní knihovna byla od r. 1939 umístěna v přízemní místnosti ve škole, později od r. 1951 v I. poschodí čp. 61, od r. 1961 v přízemí čp.61. -Knihovníkem byl od r. 1939 – 50 Stanislav Jíra, 1950-51 Karel Pícha, 1951-52 Oldřich Tichý, 1952-57 František Stach, od 1.7.1957 je František Havlík.

Knihovna prošla řadou revizí-za okupace, po okupaci, po Únoru 48, ještě v r. 1962 při revizi okresním knihovníkem z Jindř. Hradce byly vyřazeny spisy zdejšího rodáka – historika Tomáše Václava Bílka „Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618“ a „Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova“. Proč? Co na nich bylo závadného pro dnešek? Roční příspěvek na nákup knih je v posledních létech 850 Kčs z rozpočtu ONV. Půjčuje se jednou týdně - ve čtvrtek od 17-19 hodin. Pro zajímavost uvádím přehled o desetileté činnosti knihovny:

 

Z deštenské kroniky 1964-1974 - Zapsal Stanislav Jíra

Rok 1964 - Místní lidová knihovna je umístěna v přízemí čp. 61. Knihovníkem je učitel František Havlík. V knihovně je 2 136 knih, z toho - zábavných 1261, naučných 555, dětských 320. Čtenářů bylo 320, půjčili si 6857 knih. Nejčtenější byly spisy Morávkovy a Raisovy. Příspěvek na nákup knih je 850 Kč z rozpočtu ONV. Knihovna se doplňuje ústřední objednávkou z okresní Lidové knihovny. Knihy objednává knihovník podle své volby.

Rok 1965 - Veřejná městská knihovna měla 164 čtenáře, z toho 87 mládeže do 15ti let. Čtenáři si půjčili 7029 knih - dospělí 4261 zábavné /krásné/ literatury, 438 naučné, mládež 1801 krásné literatury, 529 naučné. Do knihovny přibylo 61 knih.

Rok 1966 - Obecní knihovna - Svazků celkem 2250, přibylo 53. Čtenářů 163. Vypůjčeno: naučných dospělí 481, naučných mládež 564, krásná literatura dospělí 4891, mládež 1323, Celkem vypůjčeno 7 259 knih.

Rok 1967 - Místní lidová knihovna - k 31.12.1967 619 svazků naučné a 1345 svazků krásné literatury pro dospělé, pro mládež 92 svazky naučné a 278 svazků krásné literatury. Čtenářů bylo 151, z toho 63 mládeže a vypůjčili si: dospělí 454 naučné a 4602 svazky krásné literatury, mládež 493 naučné a 1641 svazek krásné literatury, celkem 7190 výpůjček.

Rok 1968 - Místní lidová knihovna měla celkem 2450 svazků, z toho pro dospělé 634 sv. naučné a 1384 krásné literatury, pro děti 102 svazky naučné a 330 krásné. Čtenářů bylo 86, z toho 54 mládeže. Za rok 1968 přibylo 11 svazků.

Rok 1969Knihovna k 31.12.1969 měla knihovna 2485 svazků, z toho pro dospělé 642 naučné a 1388 krásné literatury, pro mládež 105 naučné a 350 krásné literatury. Čtenářů bylo 116, z toho 75 mládeže. V okresní knihovně v J. Hradci se našly takové „vlastenky“, že vyřazovaly v některých knihovnách sovětské autory, knihy o Leninovi apod. Do Deštné se už nedostaly, zatím jejich „osvětová“ činnost byla zastavena.

Rok 1970Knihovna měla 2549 svazků. Během roku byly zakoupeny knihy za 1752 Kčs. – Čtenářů bylo 94 z toho 78 mládeže, vzpůjčili si 3266 knih, dospělí naučných 116, krásné literatury 1634, mládež naučných 251, krásné lit. 1265.

Rok 1971 – Během roku přibyly 64 svazky, koncem roku bylo tedy 2613 svazků. Čtenářů bylo 84, z toho 51 mládeže a vypůjčili si 2285 knih. V knihovně byla provedena úprava, knihy roztříděny podle oborů a v krásné literatuře ještě podle autorů.

Rok 1972 - Koncem roku bylo v knihovně 777 svazků naučných, 1891 krásné literatury. Celkem 2668 svazků. Čtenářů bylo 93, z toho 58 mládeže a vypůjčili si 3453 knihy / dospělí 2097, mládež 1356/.

Rok 1974 - Téměř celý rok se knihy nepůjčovaly. V budově školy se prováděly velké úpravy /viz ZDŠ/ a tak jedna třída musela být umístěna v agitačním středisku u Hlavsů, v místnosti, za kterou je obecní knihovna. Touto „učebnou“ muselo by se do knihovny procházet, proto byla knihovna na neurčitou dobu uzavřena.

 

Z deštenské kroniky 1976 – 1990 - Do roku 1975 byl kronikářem Stanislav Jíra, od roku 1976 pak Karel Klik

Rok 1977 - Knihovníkem je stále František Havlík, učitel v Deštné. V roce 1977 měla knihovna celkem 2930 svazků. Z toho bylo krásné literatury 1640 svazků, naučné 696 a pro mládež 594 svazky. Počet stálých čtenářů, kteří si vypůjčují knížky je 46 a z toho je 16 dětí do 14 let a od 15 do 19 let je 8 čtenářů. V roce 1977 bylo půjčeno celkem 1693 knih a z toho dětem do 14 let pak bylo půjčeno 681 knih. Knihovna je otevřena 2 hodiny týdně a to jeden den v týdnu.

Rok 1978 - Veřejná knihovna je stále umístěna v jedné místnosti v obecním domě u Hlavsů a půjčuje jednou týdně 2 hodiny. Knihovníkem je František Havlík, učitel v Deštné, věk 50 roků. V roce 1978 měla knihovna 2977 svazků, z toho bylo 1671 sv. krásné literatury, 482 krásné literatury pro mládež, 126 naučné pro mládež, 68 přírodovědeckých, 84 zemědělských, 34 technických, 190 jiných naučných, 98 politických /zakl. marxismu/, 224 ostatních polit. společenských. Stálých čtenářů bylo 45, z toho 13 do 14 roků a od 15 do 19 roků bylo 8 čtenářů. Zakoupeno bylo v roce 1978 knih za 913 Kč. Vypůjčeno bylo celkem 1896 knih a 360 periodických časopisů. Nejvíce výpůjček bylo z oboru krásné literatury a to 1264 knih a na druhém místě byly knihy z oboru krásné literatury pro mládež a to v počtu 411 knih. Počet čtenářů klesá, zvláště u mládeže.

Rok 1985 - Knihovníkem je stále pan učitel František Havlík. Knihovna je umístěna v čp. 61, v domě, který patří MNV. Stav - počet svazků v roce 1985 je 3091 ks. Během roku přibylo 24 a ubylo 196 svazků. Výpůjčky celkem 1772 knih a 370 periodických časopisů. Čtenářů bylo celkem 110, z toho do 14 roků věku bylo 54 a 15 - 19 letých bylo 22. Návštěvníků knihovny bylo za celý rok 580 osob.

Rok 1987 - V roce 1987 končí svou práci knihovníka učitel Frant. Havlík a po něm nastupuje bývalá učitelka Zdena Kodymová, která je již v důchodu. Plat knihovníka se nyní zvyšuje, ale musí mít v úvazku již určený počet hodin a skoro každý den je knihovna otevřená. Stav knih je nyní 3682 svazků. Výpůjček bylo celkem 1910. Čtenářů bylo celkem 533. Knihovna je stále v čp. 61 /u Hlavsů/ v přízemí, kde má dvě místnosti. V přední místnosti se také konají různé výstavy. Proti roku 1985 se stav knih zvýšil o cca 600 kusů a počet návštěvníků se poněkud snížil /asi o 30/.

Rok 1988 - Knihovnicí je Zdena Kodymová, která vystřídala Františka Havlíka. Stav knihovny k 21.7.1988 je 2674 svazků, po vyřazení 1008 svazků. V I. pololetí má knihovna celkem 132 čtenářů a z toho 45 dětí. Skoro všechny knížky zabalila knihovnice Z. Kodymová za pomoci některých žen do folie. Na jaře 1988 vyřazovali pracovníci ONV staré knížky. Některé z nich byly prodány za velmi nízkou cenu, jinak byla většina knížek dána do sběru. Bohužel z neznalosti pracovnic z ONV a nezájmu pracovníků z MNV byly vyřazeny i některé knížky místních rodáků, jako je Dr. Klik. Jednalo se většinou o svazky, které již nebudou moci být nahrazeny.

Rok 1990 - V roce 1990 bylo v knihovně 5806 výpůjček. Je to o 787 méně než v roce 1989, i když čtenářů zůstává stejně. Je jich 146. Knihovnu vede stále Z. Kodymová.

 

Z deštenské kroniky 1991 – 1997

Rok 1991 - Obecní knihovnu v Deštné vedla po celý rok opět bývalá učitelka Zdena Kodymová /nar.11.8.1917/. Až v roce 1992 má tuto práci dělat Růžena Fialová. Knihovna obývala až dosud dvě místnosti v čp. 61 u Hlavsů na náměstí. Koncem roku 1991 byla však z přední větší místnosti přestěhována, protože v této přední místnosti se dělá kadeřnická dílna pro soukromou kadeřnici Janu Čejnovou, takže knihovna byla dána do jedné zadní místnosti, kde je nyní poměrně málo místa. Půjčuje se dva dny v týdnu, resp. dvě odpoledne. Registrovaných čtenářů je celkem 145, z toho dětí do 14 let je 69. Celkový počet knížek v knihovně je 2838 ks, z toho naučná literatura pro dospělé -741 ks, krásná literatura pro dospělé - 1813ks, krásná pro děti 514 ks, naučná pro děti - 326 ks, krásná pro děti 1166 ks a 448 časopisů. Celkový počet návštěvníků byl 1759 osob. Knihovnice Kodymová dělala během roku besedy na škole a výstavy. Celkem provedla těchto besed a výstav 17. Půjčuje se i v létě, protože někteří chalupáři /lidé z města/ si hodně vypůjčují, hlavně starší. Proti roku 1990  poklesl poněkud počet výpůjček, ale počet čtenářů zůstává stejný.

Rok 1992 - bylo v obecní knihovně 156 čtenářů a z toho 53 dětí. Půjčeno bylo 5660 knih, z toho 361 časopis. Knihovna má celkem 3977 svazků. Je zajímavé, že od roku 1985 do roku 1988 bylo vyřazeno 1167 svazků, většinou starých knih. Ale v roce 1988 byly vyřazeny ženami z J. Hradce, které měly asi podprůměrné vzdělání i knihy, které měly pro obec nesmírnou hodnotu, byly totiž napsány místními rodáky a počet výtisků je již minimální. Vyřazení na MNV bylo schváleno. V roce 1992 dělala knihovnici již Růžena Fialová a dosavadní knihovnice Zdena Kodymová.

Rok 1994 - byla knihovna rozšířena o místnost, kde bylo dříve promítání kina, takže je zde dosti prostoru. Knihovna má celkem 176 registrovaných čtenářů a z toho je 64 dětí do 14 let. Návštěvnost byla v roce 1994 1504 čtenářů a výpůjček 4744 knih.  Z toho bylo 3344 knih krásné literatury, 276 naučné pro dospělé, pro děti 776 knih krásné literatury a 66 naučné. V majetku knihovny je 4 243 knih a různé časopisy. V roce 1994 obdržela knihovna 131 nových knih. Otevírací doba knihovny je v pondělí a ve čtvrtek odpoledne. Knihovnice jsou dvě, Růžena Fialová a Růžena Fischerová, každá půjčuje jedno půldne.

Jsme na Facebooku GObec DDB POVODŇOVÝ PORTÁL RÁDIO ČK HRADECŽIJE DDB

Město Deštná

Adresa
nám. Míru 65, 37825, Deštná
ID datové schránky: 979beu6

IČO: 00246506
DIČ: CZ00246506

Banka Česká Spořitelna Jindřichův Hradec
č.účtu.: 0600434339/0800

Kontaktní informace

Podatelna, matrika a evidence obyvatel
tel.: 384 384 291
fax: 384 384 231
mobil: 723 716 054

E-mail: podatelna@destna.cz
web: www.destna.cz
facebook: www.facebook.com/MestoDestna

Další kontakty naleznete v levém menu.

Úřední hodiny

Úřední dny
pondělí a středa 7:00 - 16:30

Pracovní hodiny
úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 14:30
TOPlist