Navigace

Obsah

Investice


Investice - město Deštná

1) Stavební úpravy křižovatky Adamská - Táborská - Svatojánská - Hradecká v Deštné, město Deštná, předpokládaná realizace 2019, žádost o dotaci do IROP prostřednictvím PLProjektMAS ČKSmlouva o dílo.

Zákres

 

 

 

 

 

 

 

 


2) Výsadba zeleně u prodejny Jednota

Výkres s legendou vysazených stromů a keřů, realizace 2018, cena dodávek cca 53 tis. Kč + práce zaměstnanců města.

 

3) 3. a 4. etapa tlakové kanalizace Stráně a Zájezek, realizace 2020 -2021, rozpočtová cena 8,5 mil. Kč

 

4) hřbitovní zeď, oprava musí být v souladu se stanoviskem na ochranu nemovité kulturní památky

 

5) Parcely v lokalitě Za školkou, proběhlo zaměření prvních parcel, v roce 2019 bude připraveno k prodeji 6 parcel a k nim i sítě + realizace E.ONu přeložení trafostanice a vysokého vedení do země

 

6) ulice Svatojánská, čekáme na projekt

 

7) Byty nad školní jídelnou

 

8) Modernizace ZŠ

 


Investice - ostatní

Most Adaská ulice, SÚS JčK, projekční kancelář Pris

 

Bližší informace sdělíme na MěÚ Deštná. Místní program obnovy venkova - Deštná.