Navigace

Obsah

Investice


Investice - město Deštná

1) Stavební úpravy křižovatky Adamská - Táborská - Svatojánská - Hradecká v Deštné, město Deštná, předpokládaná realizace 2019, žádost o dotaci do IROP prostřednictvím PLProjektMAS ČKSmlouva o dílo.

Zákres

Křižovatka podpora

 

 

2) Výsadba zeleně u prodejny Jednota

Výkres s legendou vysazených stromů a keřů, realizace 2018, cena dodávek cca 53 tis. Kč + práce zaměstnanců města.

 

3) 3. a 4. etapa tlakové kanalizace Stráně a Zájezek, realizace 2020 -2021, rozpočtová cena 8,5 mil. Kč

 

4) hřbitovní zeď, oprava musí být v souladu se stanoviskem na ochranu nemovité kulturní památky

 

5) Parcely v lokalitě Za školkou, proběhlo zaměření prvních parcel, v roce 2019 bude připraveno k prodeji 6 parcel a k nim i sítě + realizace E.ONu přeložení trafostanice a vysokého vedení do země

Lokalita Za školkou

zde ke stažení

II. a III. etapa Za školkou

zde ke stažení

6) ulice Svatojánská, čekáme na projekt od spol. Pris. 

 

7) Byty nad školní jídelnou - projekt je připravený. Je nutné zajistit financování.

 

8) Modernizace ZŠ

Projekt je připravovaný pro aktuální 6. výzvu MAS Česká Kanada – IROP – Infrastruktura vzdělávání II, s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“. Projekt je ve vysokém stupni rozpracovanosti přípravných prací.

 
 
 

Investice - ostatní

Most Adaská ulice, SÚS JčK, projekční kancelář Pris

 

Bližší informace sdělíme na MěÚ Deštná. Místní program obnovy venkova - Deštná.