Navigace

Obsah

Odpady

Typ: ostatní
Odpady  1květen 2020

Často nyní řešíme to, že jsou přistaveny ke svozu jiné, než průhledné pytle (nejčastěji černé). Nelze tedy poznat o jaký odpad se jedná a když pytel rozebereme, tak zjišťujeme, že je v něm v podstatě komunální odpad (smícháno vše dohromady). Neprůhledné pytle nebudou odváženy! Průhledné pytle rozdáváme zdarma. Stačí si při svozu o ně říci zaměstnancům města, nebo udělat poznámku na odevzdávané odpady, pytle vám budou vhozeny do poštovní schránky, dostavit se pro pytle můžete také na úřad nebo si jen zavolejte a my vám je doručíme.

Zhoršuje se čistota v pytlích s tříděným odpadem. Uvědomme si, že námi vytříděný odpad putuje na velkou třídírnu odpadů, kde s ním pracují opět lidé. Často vidíme rozlité mléko (zapáchající), umaštěný papír či igelity, gumové rukavice!, platíčka od léků, papír v pytlích na tetrapak, kabely a klávesnice v dalších pytlích, a další.

Třídění odpadů má smysl pouze tehdy, budou-li dodržována nastavená pravidla. Budeme-li je porušovat, pak nám svozová firma odmítne tento tříděný odpad odvážet a budeme ho likvidovat jako komunální, to se však promítne do výše nákladů a do poplatku. Právě se připravuje nový zákon o odpadech, který komunální odpad a jeho skládkování výrazně zdražuje. Je pouze na nás, zda chceme ušetřit při třídění a neodevzdávat tolik komunálních odpadů. Úplně nejlepší by bylo, kdybychom dokázali snižovat množství odevzdávaných odpadů - ať tříděných, tak komunálních.  

 

Odpady - přehled míst na odevzdání odpadů a termíny svozu:

Komunální odpad se sváží 1x za 14 dní v sudý týden.

Květen - pondělí 11.5. a 25.5. v ranních a dopoledních hodinách.

Plasty a papír se sváží také 1x za 14 dní.

Květen - pondělí 11.5. a 25.5. v ranních a dopoledních hodinách.

Listí, tráva a další biologicky rozložitelný odpad   

Květen v pátek 8.5. a 22.5. v dopoledních hodinách.

Sklo – do kontejnerů rozmístěných po celém městě a v Lipovce.

Oblečení, lůžkoviny, ručníky, přikrývky, plyšové hračky, tašky a obuv – kontejner u zadního vchodu do KD a v Zahradní ulici.

Větve a klestí bez kořenů a zeměprostor u transformátoru výjezd na Červenou Lhotu.

Tonery a cartridge z tiskáren – box ve vestibulu na MěÚ.

Oleje a tuky – zelené popelnice v Zahradní ulici, u zadního vchodu do KD, v ulici Stránská u mostu přes Strouhu a u skladu MěÚ. Potravinářský olej a tuk se do nádob vhazuje v uzavřených PET lahvích.

Železný odpad – nádoby jsou rozmístěny u kontejnerových míst:

zadní vchod do KD, most v ulici Stránská, ulice Podfarská, Stránská u pole, Zahradní, U hřiště, u rybářské stodoly, náměstí pod kašnou, u Aquary, u tržiště, výjezd na Č. Lhotu a v Lipovce. Zde je možné odkládat plechovky, víčka a další různé kovové předměty nacházející se v domácnosti.

Velkoobjemový odpad vybíráme celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.

Re-Use centrum navštivte celoročně v prostoru za městským úřadem v den svozu tříděného odpadu od 13 do 15 hodin nebo po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.

Sběrné místo u školní kuchyně bude v květnu otevřené poslední sobotu v měsíci  30.5. od 11:00 do 14:00 nebo po zavolání na telefon 607 937 291 – P. Kučera. 

Ve sběrném místě vybíráme pouze tyto odpady:

Baterie, barvy, spreje, železný odpad, žárovky a zářivky.

Elektroodpad (lednice, pračky, sporáky, televize, počítače, monitory, vysavače, mobily, mikrovlnky, atd.). Malé elektrospotřebiče je možné také odložit do kontejneru u zadního vchodu do KD a do kontejneru ve vestibulu MěÚ.

 

Recyklace má smysl - EKOLAMP

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Deštné a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.

V Deštné můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném místě nebo ve vestibulu MěÚ.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro Deštnou a Lipovku zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 706 tun světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení.

 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.


Vytvořeno: 7. 5. 2020
Poslední aktualizace: 7. 5. 2020 06:50
Autor: Správce Webu