Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Deštná
městoDeštná

P o z v á n k a

Kdy: 22. 6. 2022 10:00

Kde: Březina

P o z v á n k a 1

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
AGRA  Deštná, a.s.

Typ akce: ostatní (prezentace)

P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

AGRA  Deštná, a.s.

se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735

 

kterou svolává představenstvo společnosti na 22. června 2022 (středa) na 10.00 hodin

do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.

 

Pořad  jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
  2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2021, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
  3. Zpráva dozorčí rady za r. 2021 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
  4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2021
  5. Volba členů představenstva a dozorčí rady
  6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
  7. Určení auditora pro rok 2022
  8. Závěr

 

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.  Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 hod.  zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se  prokázat  plnou mocí.

 

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky ( v tis Kč) .

aktiva celkem                               502.757                              pasiva celkem                502.757

z toho dlouhodobý majetek           411.226                              z toho vlastní kapitál      361.293

oběžná aktiva                                 90.593                              cizí zdroje                      141.320

ostatní aktiva                                      938                               ostatní pasiva                       144

 

výnosy celkem                             207.464                              daň z příjmů                     3.028

hospodářský výsledek                     13.952                              účetní hosp. výsl.           10.924

 

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje. 

 

Vyjádření představenstva k bodu 2 a  bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace o  hospodaření za rok 2021.  Účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

 

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši  10.923.856,19 Kč takto:

a/ částka k přídělu do rezervního fondu ve výši                        550.000,-  Kč

b/ částka k přídělu do sociálního fondu ve výši                     2.000.000,-  Kč

c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)                           1.181.092,-  Kč

d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši                                 7.192.764,19 Kč

 

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  jsou  akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh na převod části zisku na účet rezervního fondu  a nerozděleného  zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.   

 

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí členem představenstva Zdeňka Svitáka

Valná hromada volí členkou  představenstva Ing. Helenu Šelepovou

Valná hromada volí členem představenstva Zdeňka Kovandu

Valná hromada volí členem dozorčí rady  Karla Šamala

 

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Z důvodu zániku funkcí shora uvedených členů představenstva a člena dozorčí rady již v květnu 2023 je valné hromadě navržena volba těchto členů orgánu společnosti na další funkční období již na valné hromadě společnosti AGRA Deštná a.s., konané roku 2022.

 

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Svitáka.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky představenstva Ing. Heleny Šelepové.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Kovandy.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Šamala.

 

 

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce každého člena představenstva a dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.  

 

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2022 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o.  IČ: 04325222, se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 561, Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

 

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

 

 

V Deštné dne 17. 5. 2022   

 

 

 

                                                                                                    Zdeněk Sviták

                                                                                  předseda představenstva AGRA Deštná a.s.

Přílohy

Agra Deštná_pozvánka na VH

Pozvánka VH 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 46 kB

Další informace

Adresa místa konání

Březina, Březina
Datum vložení: 20. 5. 2022 7:33
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2022 7:39
Autor: Správce Webu

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Jedeme Spolu

Jedeme spolu

Svoz odpadu a jiné životní situace

Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
26
27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat