Navigace

Obsah

Krizový štáb města, Povodňová komise města, Finanční a Kontrolní výbor, Sbor pro občanské záležitosti

Povodňová komise - zřizovatel: rada města (starosta)

Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy povodňové komise.
 

Jméno Funkce v komisi Mobil
David Šašek, DiS. předseda, starosta města 723 734 612
Ing. Jozef Jusko místopředseda, místostarosta města 777 241 272
Ing. Petr Janota zastupitel, starosta SDH Deštná 720 183 189
Milan Menčík člen, zaměstnanec města 606 233 522
Pavel Přibyl člen, velitel JSDH Deštná 607 810 681
Jan Staněk člen, MO ČRS Deštná 720 180 721
Jan Brožek člen, jednatel MO ČRS Deštná 774 700 599
Vladimír Kučera člen, zaměstnanec města 728 042 727
Pavel Kučera člen, vedoucí technik města, zastupitel 607 937 291
Helena Janotová zapisovatelka 606 040 272
Krizový štáb města - zřizovatel: rada města (starosta)

Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy krizového štábu.
 

Jméno Funkce ve štábu Mobil
David Šašek, DiS. předseda (starosta města) 723 734 612  384 384 231
Ing. Jozef Jusko místopředseda (místostarosta města) 777 241 272
Ing. Petr Janota krizový manažer, starosta SDH Deštná 720 183 189
Pavel Přibyl člen (velitel JSDH Deštná) 607 810 681
Milan Menčík člen (zaměstnanec města) 606 233 522
Hana Klusáčková členka (zaměstnankyně města) 384 384 291  
Helena Janotová členka (zaměstnankyně města) 606 040 272  384 384 231
František Tupý člen (člen SDH, zdravotník) 606 437 454
Pavel Kučera člen (zaměstnanec města, zastupitel) 607 937 291  384 384 231
Finanční výbor - zřizovatel: zastupitelstvo města

Vymezení působnosti: Zastupitelstvo města Deštná na svém 1. ustavujícím zasedání dne 19. října 2022 podle § 84 odst.2 písm. m), n), p) a o) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány.
 

Jméno Funkce ve výboru
Ing. Pavel Stránský předseda
PhDr. Tomáš Horyna člen
Pavel Kučera člen

Kontrolní výbor - zřizovatel: zastupitelstvo města

Vymezení působnosti: Zastupitelstvo města Deštná na svém 1. ustavujícím zasedání dne 19. října 2022 podle § 84 odst.2 písm. m), n), p) a o) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány.

Jméno Funkce ve výboru
Ing. Petr Janota předseda
Bc. Tomáš Plachý člen
Mgr. Veronika Buštová členka

Sbor pro občanské záležitosti - zřizovatel: rada města (starosta)

Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy sboru pro občanské záležitosti, stav k 19.10.2022.
 

Jméno Funkce v komisi
Hana Klusáčková členka, zaměstnanec
Ing. Jozef Jusko člen, místostarosta
Řepová Hana členka
Průšová Libuše členka
Janotová Helena členka, zaměstnanec
Mgr. Říhová Ludmila členka
Šváchová Jitka členka
David Šašek, DiS. člen, starosta