Navigace

Obsah

Krizový štáb města, Povodňová komise města, Finanční a Kontrolní výbor, Sbor pro občanské záležitosti

Povodňová komise - zřizovatel: rada města (starosta)

Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy povodňové komise, stav k 25.5.2017.
 

Jméno Funkce v komisi Mobil
David Šašek, DiS. předseda, starosta města 723 734 612
Ing. Petr Janota místopředseda, místostarosta města 720 183 189
Milan Menčík člen, zaměstnanec města 606 233 522
Pavel Přibyl člen, zastupitel, velitel JSDH Deštná 607 810 681
Jan Poslušný člen, zastupitel 724 921 636
Jan Staněk člen, MO ČRS Deštná 720 180 721
Jan Brožek člen, jednatel MO ČRS Deštná 774 700 599
Vladimír Kučera člen, zaměstnanec města 728 042 727
Pavel Kučera člen, vedoucí technik města 607 937 291
Helena Janotová zapisovatelka 606 040 272
Krizový štáb města - zřizovatel: rada města (starosta)

Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy krizového štábu, stav k 1.11.2018.
 

Jméno Funkce ve štábu Mobil
David Šašek, DiS. předseda (starosta města) 723 734 612  384 384 231
Ing. Petr Janota místopředseda a krizový manažer (místostarosta města)  720 183 189
Pavel Přibyl člen (zastupitel, velitel JSDH Deštná) 607 810 681
Milan Menčík člen (zaměstnanec města, zastupitel) 606 233 522
Hana Klusáčková členka (zaměstnankyně města) 384 384 291  
Helena Janotová členka (zaměstnankyně města) 606 040 272  384 384 231
František Tupý člen (člen SDH, zdravotník) 606 437 454
Pavel Kučera člen (zaměstnanec města) 607 937 291  384 384 231
Finanční výbor - zřizovatel: zastupitelstvo města

Vymezení působnosti: Zastupitelstvo města Deštná na svém 1. ustavujícím zasedání dne 6. listopadu 2014 podle § 84 odst.2 písm. m), n), p) a o) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány.
 

Jméno Funkce v komisi
Ing. Pavel Stránský předseda
Mgr. Dagmar Tupá členka
František Mládek člen

Kontrolní výbor - zřizovatel: zastupitelstvo města

Vymezení působnosti: Zastupitelstvo města Deštná na svém 1. ustavujícím zasedání dne 6. listopadu 2014 podle § 84 odst.2 písm. m), n), p) a o) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány.
 

Jméno Funkce v komisi
Jan Poslušný předseda
Bc. Tomáš Plachý člen
Milan Menčík člen
Pavel Přibyl člen
František Mládek člen

Sbor pro občanské záležitosti - zřizovatel: rada města (starosta)

Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy sboru pro občanské záležitosti, stav k 1.12.2019.
 

Jméno Funkce v komisi
Hana Klusáčková členka, zaměstnanec
Mgr. Böhmová Hana členka
Řepová Hana členka
Průšová Libuše členka
Janotová Helena členka, zaměstnanec
Mgr. Říhová Ludmila členka
Šváchová Jitka členka
David Šašek, DiS. člen, starosta města