Navigace

Obsah

 

Sezona 2023 začíná oficiálně 16. května. Muzeum můžete  navštívit i o prodlouženém víkendu 6. - 8. května. 

Před tímto datem si můžete sjednat individiální prohlídku s průvodcem na tel: 723 518 377.

 

 

PROVOZNÍ (OTEVÍRACÍ) DOBA

(ŠKOLNÍ VÝLETY SI MOHOU OTEVÍRACÍ DOBU ZVOLIT SAMI DLE JEJICH PROGRAMU)

ČERVENEC A SRPEN

pondělí                    ZAVŘENO

úterý - neděle         9:30 - 17:00

KVĚTEN, ČERVEN A ZÁŘÍ

pondělí                 ZAVŘENO

úterý - neděle      11:00 - 17:00

DUBEN A ŘÍJEN A AUTOBUSOVÉ VÝPRAVY NA OBJEDNÁVKU.

LISTOPAD - BŘEZEN ZAVŘENO Z DŮVODU ÚPRAV EXPOZICE

-------------------------

Vstupné je 130 Kč / osoba

senioři a děti do 15 let 70 Kč / osoba

Školní výlety 80 Kč / osoba / Letecké muzeum a Provaznické muzeum K. Klika (při plánování školního výletu vám nabízíme možnost muzea otevřít dle vašich požadavků na základě telefonické domluvy) 

-------------------------

Kde nás najdete

nám. Míru č.p. 61
Deštná
378 25
mobil: +420 723 518 377 (mimo otevírací dobu zasílejte pouze SMS)

49°15'54.838"N,
14°55'21.662"E

www.facebook.com/leteckemuzeum (stránky spravuje KHL J. Hradec)

-------------------------

Dlouho připravované expozice popsány v části, vývoj civilního a vojenského letectví na jihu Čech a je zvláště věnována osudu československých pilotů, kteří bojovali ve druhé světové válce. V těchto desetiletích odhlédnuto milník v historii národních vzpomínají položek z pozůstalostí zemřelých válečných veteránů a modlitební místnosti. Muzeum, které vzniklo v bývalém kině v Deštné, představuje největší legendy československého letectví, kromě toho také některé z méně známých pilotů z jižních Čech, kteří dosáhli mimořádného úspěchu.

Výstavní haly jsou rozděleny do dvou místností. Ve vstupní hale je kopie Pilot helmy, ve kterých expozice změní osudy československých letců ve druhé světové válce. Exponáty v bývalých sálech poskytuje návštěvníkům všechny detaily, připomínající české letu a vojenské, stejně jako pořízení třinácti studijních cest klubu v zahraničí.

Základem portfolia se skládá ze sbírek sdružení, ale i dárky a pronájmu předmětů. Mezi unikátními kousky součástí vnitřního vybavení Messerschmitt Me-109, kormidlo z Heinkel část H-219 Uhu z mé vlastní sbírky (jediný známý v Evropě - kamufláž od jara 1945), nebo dokonce výstřel přes kyslíkovou láhev od Spitfire Sgt . Karel Pavlík, který přišel do tohoto stroje na 5. 5. 1942 u Ypres zabil. Další unikátní je vrak Liberator PP-Y, ve které československá posádka zahynula na ostrově Hoy, a bylo zjištěno, členové sdružení.

Modlitebna hned vedle pilotní přilby je předložit jména všech zesnulých pilotů. Podrobné životní příběhy nás přiblíží k jejich osudů, a fotografie dokumentující umístění jejich hrobů. Prostoru dominuje obrovské postavy britské hřbitově u Brookwood, kde mnoho československých pilotů válečných jsou pohřbeni. Pod obrázkem je skutečný hrob, obklopené ze všech stran půdy z hrobů pilotů.

V projekci a přednáškový sál s kapacitou 60 míst, historických a současných filmů může být viděn s letec tématu. Fotografie, Muzeum místa výroby na filmového archivu České televize a RAF Museum TV. Široký sortiment je doplněn vlastními dokumenty členů klubu, kteří učinili v třinácti studijních cest do zahraničí na tratích po pilotů československé války. Promítací sál slouží také rozhovory s historiky, Aviatikern, pilotů a letců veteránů. Speciální přednášky, které drží reproduktor, některé v angličtině, je také zaměřena na studenty.

---------------------------

exposition

The Aircraft Museum in Deštná brings the past alive through imaginative and innovative display covering the experience of the Second World War Czechoslovak RAF pilots, and more, the collection of military and contemporary civilian aircraft, especially in South Bohemia. The exhibition provides a completely authentic taste of life of the former Czechoslovak RAF pilots under fire in Britain and after that, by the photographic or poster materials and the private artefacts owned by the pilots as well.

         The museum is the home of some unique military objects, for example, part of the Messerschmitt ME-109 downed in South Bohemia in April 1945; a wreck of Liberator PP-Y where a crew of eight pilots of No.311 Czechoslovak Bomber Squadron found their death on the Isle of Hoy in the northern Scotland, an engine of Bf 109 which was found nearby the town Veselí nad Lužnicí, Heinkel He-219 Rudder Uhu made in Suchdol nad Lužnicí (the only one known in Europe with original camouflage pattern lasted from spring 1945). Also to be seen are military objects brought by members of  the Aircraft History Club from their expeditions abroad, for example, compressed Spitfire gas bottle pierced by a round of Sgt. Karel Pavlík. He died on 5th May 1942 nearby the town Ypres in Belgium... .

         Visitors of the museum can step back in time as they walk through the rooms, experiencing the atmosphere and conditions of war times. In the extrance hall there is a copy of an air raid shelter made from sacks of sand and the visitors can see wartime pictures there; next to it there are period uniforms and flying overalls on the dressmaker´s dummies, and medals of hounor and army ranks in the display cases. The next room was opened in memory of Czechoslovak pilots who fell in the Second World War. Here, the visitors will find a huge photo of Brookwood Military Cementary where a lot of pilots were buried in those times. Under this photo there is a facsimile of the gravestone dedicated to Czechoslovak RAF pilots as well as the grave soil in the little bottles. In the largest room the visitors discover past or temporary sports and army air force in the Czech republic. There´s something for everyone, for example, a glider Šohaj of Jindřichův Hradec Aeroclub, parts of fighter and military bomb planes MIG and SU. Introductory and documentary films offer a fascinating insight into war times and the steps of members of the Aircraft History Club searching for life stories of Czechoslovak pilots during their thirteen expeditions abroad in the cinema room.

         History brought to life in the Aircraft Museum in Deštná tries to express gratefulness to Czechoslovak RAF pilots and mostly to their fight for freedom. (Actually, it´s interesting that a lot of  pilots were born in Deštná region). So Czechoslovak RAF pilots, thank you very much!

         The Aircraft Museum was established in 2008 by the town Deštná and the friends of the Aircraft History Club Jindřichův Hradec.

------------------------

exposition

Die lange vorbereitete Exposition dokumentiert teilweise die Entwicklung des Zivil und Militärflugwesens in Südböhmen und widmet sich vor allem dem Schicksal der tschechoslowakischen Piloten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. An diesen jahrzehntelang missachteten Meilenstein der Nationalgeschichte erinnern Gegenstände aus den Erbschaften der verstorbenen Kriegsveteranen sowie der Andachtsraum. Das Museum, das in einem ehemaligen Kinosaal in Deštná entstanden ist, stellt die größten Legenden der  tschechoslowakischen  Fliegerei vor, daneben auch manche weniger bekannte Piloten aus Südböhmen, die außerordentliche Erfolge erzielt haben.

Die Ausstellungssäle sind in zwei Räume geteilt. In der Eingangshalle steht die Kopie einer Fliegerhaube, in der sich die Exposition den Schicksalen der tschechoslowakischen  Flieger im Zweiten Weltkrieg zuwendet. Die Ausstellungsgegenstände in den ehemaligen Kinosälen bringen dem Besucher all das näher, was an das tschechische Flug und Militärwesen erinnert, sowie Erwerbungen von dreizehn Studienfahrten des Vereins im Ausland.

Den Grundstock des Bestandes bilden Sammlungen des Vereins, aber auch Geschenke und Leihstücke. Zu den bedeutendsten Unikaten gehört ein Teil der Innenausrüstung einer Messerschmitt Me-109, ein Seitenruder der Heinkel H-219 Uhu aus eigener Sammlung (das einzig bekannte in Europa – eine Camouflage vom Frühling 1945), oder auch eine durchschossene Sauerstoffflasche aus der Spitfire des Sgt. Karel Pavlík, der in dieser Maschine am 5. 5. 1942 bei Ypres ums Leben gekommen ist. Ein weiteres Unikat ist das Wrack des Liberator PP-Y, in dem die tschechoslowakische Besatzung auf der Insel Hoy umgekommen ist, und das von den Mitgliedern des Vereins aufgefunden wurde.

Der Andachtssaal direkt neben der Fliegerhaube vergegenwärtigt die Namen aller verstorbenen Piloten. Detaillierte Lebensgeschichten bringen uns ihre Schicksale näher, und Fotografien dokumentieren die Orte ihrer Gräber. Den Raum dominiert eine gigantische Abbildung des britischen Friedhofs in Brookwood, wo viele tschechoslowakische Kriegspiloten begraben sind. Unter der Abbildung befindet sich ein echtes Grabmal, ringsum umgeben von Erdreich aus den Gräbern der Piloten.

Im Projektions und Vortragssaal mit einer Kapazität von 60 Plätzen können historische und auch zeitgenössische Filme mit Fliegerthematik betrachtet werden. Die Aufnahmen erhielt das Museum von der Produktionsstelle des Filmarchivs des Tschechischen Fernsehens und vom RAF Museum TV. Die breite Auswahl wird auch von eigenen Dokumentarfilmen der Vereinsmitglieder ergänzt, die sie bei dreizehn Studienfahrten im Ausland auf den Spuren nach tschechoslowakischen Kriegspiloten angefertigt haben. Der Projektionssaal dient auch Diskussionen mit Historikern, Aviatikern, Piloten und Fliegerveteranen. Spezielle Vorlesungen, von denen die Redner manche auf Englisch halten, sind auch an Schüler orientiert.

-------------------

Expozice Leteckého muzea, kterou vytvořili členové Klubu historie letectví (dále KHL) v Jindřichově Hradci v objektu bývalého kina města Deštná, je rozdělena na válečnou a poválečnou část.

Z prostor vstupní haly a bývalé šatny vznikly dvě samostatné části, které jsou rozděleny kopií protiletadlového krytu. Vně je nainstalována expozice přibližující osudy čs. válečných letců od odchodu našich vojáků do Polska, následně do Francie a posléze do Velké Británie. Toto období dokumentuje řada trojrozměrných exponátů, včetně vyznamenání, uniforem, modelů a fragmentů z válečných letounů (mj. z B-24 Liberatoru "PP-Y" 311. čs. perutě nalezených na Orknejských ostrovech) a plastikových modelů. V expozici nechybí ani připomínka o našich letcích ve Slovenském národním povstání, včetně návratu čs. letců z východu a západu do osvobozené vlasti.

Bezesporu v České republice ojedinělou je "pietní místnost", ve které najdete nejen velkoplošnou fotografii největšího čs. vojenského hřbitova ve Velké Británii v Brookwoodu, ale především seznamy všech našich padlých válečných letců a prstě z jejich hrobů, které ze svých třináci zahraničních expedic po Evropě přivezli členové KHL.

V další části expozice uvidíte jeden z nejvězších unikátů muzea, motor z Messerschmittu Bf-109 (zapůjčil Ing. Dvořák) a torzo trupu s kabinou Bf-109 (zapůjčeno od kolegů ze Slavičína) a táhla z La-5 FN por. Bohumila Mráze sestřeleného 7.10 1944 na Slovensku (věnoval K. Červený).

V druhé místnosti pak najdete řadu exponátů a dokumentů přibližující sportovní i vojenské čs. letectví od I. republiky po nedávnou současnost. Uvidíte zde větroně Šohaj (zapůjčen od Aeroklubu v J. Hradci), fragmenty z MiGů a jejich součástí (zapůjčil P. Pokorný a řada dalších fandů letectví), Su-7 (dar z letecké základny RČR v Náměšti nad Oslavou), v závěru pak expozici připomínající historii dlouholetého spolupracovníka KHL 153. záchranného praporu v J. Hradci. Díky zájmu veřejnosti, města Deštná i KHL se již nyní uvažuje o rozšíření expozice muzea!

zdroj: bývalé www stránky KHL JH

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy:

https://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-rok-2019-v-jindrichohradeckem-klubu-historie-letectvi-20200118.html - pátek 17.1.2020

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2023642-jubileum-legend-cesti-veterani-zapadni-fronty-oslavili-narozeniny - jubileum legend

http://www.tvjecko.cz/uspesni-v-jiznich-cechach-14-1-2017-vladislav-burian-klub-historie-letectvi-jindrichuv-hradec/ - Vl. Burian v TV Jéčko

http://jindrichohradecky.denik.cz/zpravy_region/klub-historie-letectvi-ziskal-repliku-stihaciho-letounu-20161114.html - KHL získal repliku Spitfire 14.11.2016 (JH Deník)

https://www.facebook.com/568543136682261/videos/604682863068288/ - KHL získal repliku Spitfire 5.11.2016 (facebook ČT ČB)

http://zpravy.idnes.cz/let-generala-bocka-spitfirem-na-letisti-biggin-hill-f86-/zahranicni.aspx?c=A160720_225339_zahranicni_jw - Emil Boček (pilot RAF) ve Spitfiru 21.7.2016

https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/10154446002139009/ - Emil Boček (pilot RAF) ve Spitfiru 21.7.2016

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018000111 - čas 14:42 až 16:37

https://www.youtube.com/watch?v=fPg1zJVT-EQ&index=2&list=PL8bXniP63xn5gOwWsYmyPhzUnfJfKxd9n - čas 10:18 - 12:49 - 7.5.2015 Jihočeská televize

https://www.youtube.com/watch?v=691NxvgzikA - čas 11 min - 14 min 8 s - Jihočeská televize

https://www.youtube.com/watch?v=p4Z4N8a8qsE - Reportáž o otevření leteckého muzea v Deštné - Jihočeský kraj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Letci z Jindřichohradecka na bojištích 2. světové války

6.6.2009

 

Jindřichův Hradec - Poslední z přednášek prvého pololetí 2009 pořádaných KHL J. Hradec připravil u příležitosti 64. výročí ukončení 2. světové války v Evropě Vladislav Burian z jindřichohradeckého Klubu historie letectví.

 

Tématicky se zaměřil na představení nejen nejznámějších základen britského královského letectva (RAF) ve Velké Británii z let 1940 – 1945, ale především na přiblížení osudů aviatických osobností úzce se dotýkajících zdejšího regionu.

 

I když na rozdíl od řady ostatních měst v České republice má J. Hradec jediného rodáka, který se aktivně zapojil do vzdušných bojů na západní či východní frontě v letech 1940 – 1945, je osud stíhacího pilota Rudolfa Zimy (6. 3. 1904 – 11. 6. 1972) spjatý s bitvou o Francii, bitvou o Británii a výcvikovými středisky v Anglii a Kanadě. Dalším ze zdejších regionálních rodáků byl Jan Plzák, který se narodil v Suchdole nad Lužnicí (3. 4. 1914 – 9. 2. 1998).

Ze svých vzpomínek sestavil poutavou autobiografickou knihu „Létal jsem u Třistajedenáctky“, kterou vydal vlastním nákladem rok před svým úmrtím. Pouze nedaleko za hranicemi našeho bývalého okresu v Bořetíně u Mnichu se narodil Bohuslav Mráz (10. 12. 1920 – 7. 10. 1944), jeden z nejmladších stíhacích pilotů 312. čs. perutě a 1. zvolenského pluku v SSSR. Zahynul nedaleko obce Krahule během Slovenského národního povstání.

Obdobně v Sovětském svazu působil rodák z Popelína Ludvík Budín (20. 8. 1892 – 1. 2. 1956), který byl velitelem výcvikového střediska v Porembě a poté působil u operační jednotky během Ostravské operace. Jeho osobnost připomíná pamětní deska umístěná ve stínu tújí v Popelíně.

Dlouhá léta opomíjeným aviatikem našeho regionu byl rodák z Dačic Karel A. Pospíchal (23. 3. 1913 - 7. 7. 2006), pilot 311. bombardovací squadrobny, který 29. 4. 1945 přežil při havárii B-24 Liberatoru po blíž základny RAF Tain svojí smrt. Jeho osobu připomíná pamětní deska odhalená v červenci 2007 na rodném domě v Dačicích.

Posledním rodilým regionálním válečným aviatikem je Václav Žatecký (5. 12. 1902 – 23. 1. 1981) z Novosedel nad Nežárkou. Původně mechanik u 311. čs. bombardovací perutě RAF, později operační letec téže jednotky. Po únoru 1948 byl zavlečen do vykonstruovaného politického procesu a následně si od roku 1949 odpykal v nejtěžších věznicích v Československu celkem 16 let! Je velice dobře, že obec Novosedly nad Nežárkou na svého rodáka nezapomněla a na sobotu 27. června 2009 připravila spolu s Klubem historie letectví J. Hradec a Jihočeským krajem v 11 hodin slavnostní odhalení pamětní desky na budově obecního úřadu tomuto historií neprávem zapomenutému odbojáři.

Další na přednášce z představených válečných letců se sice narodili v jiných regionech, ale jejich osudy jsou úzce spjaty s Jindřichohradeckem. Byl jím Vilém Göth (22. 4. 1915 – 25. 10. 1940), který žil řadu let před válkou v Dačicích. Zahynul jako stíhací pilot u britské 501. perutě v období bitvy o Británii. Jeho osud připomíná nejen pamětní deska odhalená 31. 7. 1947 v Dačicích (nyní Göthova ulice), ale také jméno odlité do bronzové desky na náměstí na památníku dačických obětí II. světové války.

 

K městu Deštná se váží osudy dvou válečných letců, kteří zde před válkou často navštěvovali své blízké příbuzné. Byl jím Josef Kloboučník (10. 3. 1911 – 23. 10. 1941), stíhací pilot 312., 96. a 68. perutě, v řadách posledně jmenované jednotky zahynul během návratu z nočního operačního letu. Hugo Dostál (3. 4. 1919 – 15. 7. 1942) byl bombardovacím pilotem, který se stal nositelem vysokého britského vyznamenání DFM. Ač se narodil v Praze, své mládí František Kranda (17. 9. 1913 – 3. 10. 1944) prožil v Klenově. Zahynul jako příslušník „třistajedenáctky“ nad Severním mořem. Slavným ženichem ve Studené byl Jan Klán (22. 1. 1911 – 10. 12. 1986), který si krátce po válce vzal nejmladší dceru spisovatelky Vlasty Javořické (Zezulkové) Vendulu. Jan byl jedním z čs. leteckých es bitvy o Francii, účastnil se bojů nad Anglií, byl jedním z hlavních velitelů našeho letectva v SSSR v letech 1944 – 1945. Po roce 1948 spolu s rodinou emigroval, dlouhá léta působil jako zástupce firmy Piper v USA, kde také zemřel.

Ač byl rodákem z Horní Cerekve, část svého mládí prožil Jan Pernikář (11. 1. 1903 – 21. 11. 1976) v Třeboni. Jednalo se nejen o významného předválečného a válečného letce ze západní i východní fronty, ale také významnou osobnost poválečné čs. aviatiky. Posledním na přednášce představeným válečným letcem byl rodák z Brna Vladimír Cupák (4. 7. 1912 – 29. 9. 1993), který své stáří trávil především v milované Vícemili na Jindřichohradecku. Poté, co ovdověl, se znovu oženil a se svojí chotí Janou bydlel až do svého skonu v J. Hradci.

 

Vladislav Burian