Obsah

Trocha historie

Sbor dobrovolných hasičů v Deštné byl podle dobových zápisů zakládán neúspěšně již od roku 1876. Pro nedostatek peněz a schodku obecní pokladny byl však sbor založen až o dva roky později, kdy byly dne 9. července 1878 vysokým c.k. místodržitelstvím v Praze schváleny číslem jednacím 37011 stanovy sboru. Po různých peripetiích se špatně fungující obecní stříkačkou, byla, v roce 1896 zakoupena u firmy Smekal Praha za 750 zlatých nová čtyřkolová stříkačka, na jejíž zakoupení se v Deštné pořádala sbírka. Sbor měl hned od počátku své činnosti nejméně 30 činných členů, což dokládají dochované seznamy pojištěných členů z let 1890 až 1935.

Prvním cvičitelem a vůbec nadšeným hasičem, který se velkou měrou zasadil o založení Deštenského sboru, byl Eugen František Adam Leopold Josef, hrabě Wratislav z Mitrovic.

Eugen Wratislav půjčil deštenské obci peníze na pořízení nové hasičské stříkačky, a k výstavbě nových kamenných kašen na deštenském náměstí daroval obci 100 zlatých. Chvályhodné zásluhy Eugena Wratislava ocenila městská rada a na návrh starosty Vavřince Hrabala mu v roce 1881 udělila čestné měšťanství Deštné.

Jeho hasičské nadšení se mu však stalo osudným. Osobně se zapojil do hašení jednoho požáru, probořil se do studny a zcela mokrý zůstal až do jeho uhašení. Následkem bylo onemocnění zápalem plic, ke kterému se přidala tuberkulóza. Bohužel, své nemoci 22. června 1897 podlehl. Pohřben je vedle své manželky v milované Dírné.