Obsah

Založení Sboru dobrovolných hasičů Deštná

Sbor dobrovolných hasičů v Deštné byl podle dobových zápisů zakládán neúspěšně již od roku 1876. Pro nedostatek peněz a schodku obecní pokladny byl však sbor založen až o dva roky později.

Dne 9. července 1878 byly vysokým c.k. místodržitelstvím v Praze schváleny číslem jednacím 37011 stanovy sboru a následně byl zvolen velitel a ostatní hodnostáři sboru.

Sbor měl hned od počátku své činnosti nejméně 30 činných členů, což dokládají dochované seznamy pojištěných členů z let 1890 až 1935. Prvním cvičitelem a vůbec nadšeným hasičem, který se velkou měrou zasadil o založení Deštenského sboru, byl Eugen František Adam Leopold Josef, hrabě Wratislav z Mitrovic. Eugen Wratislav rozvíjel svůj majetek dobrým hospodařením a jeho velkým koníčkem bylo vše spojené s hasičskými sbory. Půjčil deštenské obci peníze na pořízení nové hasičské stříkačky, a k výstavbě nových kamenných kašen na deštenském náměstí daroval obci 100 zlatých.

Chvályhodné zásluhy Eugena Wratislava ocenila městská rada a na návrh starosty Vavřince Hrabala mu v roce 1881 udělila čestné měšťanství Deštné. Jeho hasičské nadšení se mu však stalo osudným. Osobně se zapojil do hašení jednoho požáru, probořil se do studny a zcela mokrý zůstal až do jeho uhašení. Následkem bylo onemocnění zápalem plic, ke kterému se přidala tuberkulóza. Bohužel, své nemoci 22. června 1897 podlehl. Pohřben je vedle své manželky v milované Dírné.