Obsah

Současnost

Sbor dobrovolných hasičů je v současné době v postavení občanského sdružení a jako takový je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nyní čítá sbor dobrovolných hasičů Deštná 60 členů, z toho 7 žen. Sbor řídí výbor, volený valnou hromadou členů, která se koná každý rok.

Sbor v rámci své činnosti pořádá každoročně hasičský bál, pomáhá při organizaci dětského dne a při pálení čarodějnic, ve spolupráci s městem provádí sběr kovového odpadu. Nově též členové sboru staví máj. Pravidelně se též sbor účastní soutěží v klasickém provedení požárního útoku, se střídavými úspěchy.

 

Současné složení výboru:

starosta sboru – Bc. Petr Janota

náměstek starosty – František Tupý

velitel sboru – Milan Menčík st.

jednatel – Jaroslava Brožková

preventista – Miroslav Přibyl st.

hospodář – Helena Janotová

vzdělavatel – Pavel Přibyl

revizní rada – Jana Petrů, František Tomšů, František Stejskal nejst.

 

Služebně nejstarší hasiči deštěnského sboru jsou:

Vlastimil Závodný st. ... 70 let členství

Josef Hořký                ... 53 let členství        

František Tomšů         ... 42 let členství

František Poslušný st. ... 42 let členství

Milan Čejna                ... 42 let  členství