Obsah

Současnost sboru

Sbor dobrovolných hasičů Deštná má současné době statut pobočného spolku a jako takový je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Úbytek obyvatel v malých sídlech se dotkl i Lipovky, kde v roce 2013 sbor dobrovolných hasičů pro nedostatek členů zanikl. Čtyři dlouholeté členy Sboru dobrovolných hasičů Lipovka přijal do svých řad náš sbor. Nyní čítá sbor dobrovolných hasičů Deštná 57 členů, z toho 10 žen. Sbor řídí výbor, volený valnou hromadou členů, která se koná každý rok. Od roku 2014 byly v provozu také internetové stránky sboru s adresou hasici.destna.cz a facebookové stránky s adresou facebook.com/SDHDestna. Od roku 2020 jsou informace na webových stránkách města Deštná volny-cas/sbor-dobrovolnych-hasicu-destna/.

Sbor v rámci své činnosti pořádá každoročně hasičský bál, nově také velice oblíbené vepřové hody, pomáhá při organizaci dětského dne a při pálení čarodějnic, staví máj, zdobí vánoční strom v parku u kostela, ve spolupráci s městem provádí sbor dvakrát ročně sběr kovového odpadu. Všichni členové jednotky sboru dobrovolných hasičů (viz. níže) jsou zároveň členy sboru, což již není zdaleka ve všech obcích obvyklé. Pravidelně se též sbor účastní soutěží v klasickém provedení požárního útoku, se střídavými úspěchy. Významného úspěchu dosáhl náš sbor v roce 2016, kdy zvítězil v soutěži O pohár starosty Jindřichova Hradce.

 

Současné složení výboru:

starosta sboru – Ing. Petr Janota

náměstek starosty – František Tupý

velitel sboru – Pavel Přibyl

jednatel – Jaroslava Brožková

preventista – Miroslav Přibyl st.

hospodář – Helena Janotová

vzdělavatel – Jiří Bušta

revizor sboru – Jana Petrů

 

Služebně nejstarší hasiči deštenského sboru jsou:

Josef Drunecký, členem od roku 1960

Josef Hořký, členem od roku 1961

František Poslušný st., členem od roku 1972

Milan Čejna, členem od roku 1972

Zdeněk Hrdlička, členem od roku 1974

Josef Blažek, členem od roku 1976

Miroslav Švácha, členem od roku 1976

Jaroslav Petrů st., členem od roku 1978