Navigace

Obsah

Komise a výbory

Podřízené organizační složky

Zřizovatel: zastupitelstvo města
Vymezení působnosti: Zastupitelstvo města Deštná na svém 1. ustavujícím zasedání dne 6. listopadu 2014 podle § 84 odst.2 písm. m), n), p) a o) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány.
Zřizovatel: zastupitelstvo města
Vymezení působnosti: Zastupitelstvo města Deštná na svém 1. ustavujícím zasedání dne 6. listopadu 2014 podle § 84 odst.2 písm. m), n), p) a o) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřizuje své iniciativní a kontrolní orgány.
Zřizovatel: rada města (starosta)
Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy povodňové komise, stav k 25.5.2017.
Zřizovatel: rada města (starosta)
Vymezení působnosti: Starosta města Deštná jmenoval následující členy sboru pro občanské záležitosti, stav k 1.11.2018.