Obsah

Z deštenské kroniky 1933 - 1963


Zpracoval v r. 1964 Stanislav Jíra, úvodní slovo sepsal František Vichra, městský tajemník, kronikář

Knihovníkem od září 1951 do června 1952 byl učitel Oldřich Tichý. Knihovníkem od 1.9.1952 byl jmenován Frant. Stach. Knihovníkem obecní knihovny po Františku Stachovi ustanoven 1.7.1957 učitel František Havlík. Rok 1961 - Knihovna byla přestěhována z I. poschodí do přízemí čp. 61.

Kultura 1945 - 1963

Obecní knihovna byla od r. 1939 umístěna v přízemní místnosti ve škole, později od r. 1951 v I. poschodí čp. 61, od r. 1961 v přízemí čp.61. - Knihovníkem byl od r. 1939 - 50 Stanislav Jíra, 1950-51 Karel Pícha, 1951-52 Oldřich Tichý, 1952-57 František Stach, od 1.7.1957 je František Havlík.

Knihovna prošla řadou revizí-za okupace, po okupaci, po Únoru 48, ještě v r. 1962 při revizi okresním knihovníkem z Jindř. Hradce byly vyřazeny spisy zdejšího rodáka - historika Tomáše Václava Bílka „Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618“ a „Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova“. Proč? Co na nich bylo závadného pro dnešek? Roční příspěvek na nákup knih je v posledních létech 850 Kčs z rozpočtu ONV. Půjčuje se jednou týdně - ve čtvrtek od 17-19 hodin.

Pro zajímavost uvádím přehled o desetileté činnosti knihovny: ZDE