Navigace

Obsah

PhDr, Josef Klik

Typ: ostatní
PhDr,  Josef  Klik 1Narodil se 19.3.1896 jako jeden z pěti dětí provazníka Karla Klika v Deštné. V domě čp. 98.

Základní  školu  absolvoval  s  výborným  prospěchem,  ale  na  studia  nebylo  v  chudé  rodině  pomyšlení.  Koncem  školního  roku  mu  sdělil  pan  Kaplan  Svoboda,  že  se  našel  dobrodinec,  který  nechce  být  jmenován  a  je  ochoten  mu  uhradit  náklady  na  studia  v  prvním  roce,  později  se  Josef  Klik  dověděl,  že  tím  dobrodincem  byla  paní  Žofie  Machoňová,  neteř  faráře  Bedřicha  Kamarýta.
Nastoupil  tedy  v  roce  1908  na  gymnázium  v  Jindřichově  Hradci.    Druhý  rok  studia  si  musel  již  financovat  sám,  tím,  že  dával  kondice  žákům  prvního  ročníku.    Po  absolvování  gymnázia  bylo  doma  rozhodnuto,  že  půjde  studovat  Vysokou  školu  zemědělskou  v  Praze.  Josefa  více  než  zemědělství  bavila  historie,  ale  studia  na  filosofické  fakultě  byla  pětiletá,  kdežto  zemědělská  fakulta  jenom  čtyřletá  a  budoucnost  zemědělského  inženýra  slibovala  lepší  budoucnost  než  historie.  Z  domova  odjížděl  rozhodnut,  že  se  přihlásí  na  fakultu  zemědělskou,  ale  nakonec  zvítězila  fakulta  filosofická.  Doktorem  filosofie  byl  promován  3.3.1926.  Disertační  práce  se  jmenovala  „Národnostní  poměry  v  Čechách  od  válek  husitských  do  bitvy  bělohorské“,  jejíž  rukopis  je  v  archivu  synovce  Karla  Klika.    Od  roku  1926  učil  na  gymnáziu  v  Praze  na  Smíchově,  dnešní  Vančurovo,  kde  učil  až  do  roku  1944,  kdy  byl  nakrátko  přeložen  na  gymnázium  v  Praze  na  Žižkově  a  od  roku  1945  učil  opět  na  Smíchově.  V  roce  1936  se  dr.Klik  oženil  s  Marií  Hlavsovou    (29.4.1904)  -  oddával  je  již  stařičký  pan  farář  Svoboda,  který  ho  přiměl  ke  studiu.  V  manželství  se  narodily  dvě  děti,  dcera  Milada  a  syn  Josef.  Rodina  žila  nejprve  v  Praze  Bubenči  a  později  na  Puškinově  náměstí. 
Dr.  Josef  Klik  se  zabýval  hlavně  bibliografickou  prací  české  historie.  Napsal  několik  učebnic  dějepisu  a  drobnější  práce  hlavně  z  doby  Karla  IV.  Byl  žákem  historika  prof.  Pekaře,  třídil  jeho  pozůstalost  a  připravil  k  vydání  korespondenci  Pekaře  a  Golla  v  knize  „Listy  úcty  a  přátelství“.  Je  zde  asi  200    dopisů  Pekařových  a  500  Gollových.  Kniha  byla  vydána  v  roce  1941.
Za  války  učil  na  žižkovském  gymnáziu  s  profesorem  Vladimírem  Kováříkem,  který  ho  přiměl  k  sepsání  knihy  pro  mládež  o  Karlu  IV.,  která  pak  vyšla  pod  názvem  „Kníže  míru“.  Byl  jednatelem    a  pak  předsedou  Historického  klubu  a  redigoval  Český  historický  časopis  a  Časopis  přátel  starožitností.  V  roce  1939  prodělal  dr.  Klik  značné  nervové  vypětí  po  pohřbu  studenta  Opletala,  který  byl  v  Hlávkově  koleji,  v  jejíž  samosprávě  dr.  Klik  pracoval.  V  té  době  se  krátký  čas  ukrýval  u  příbuzných,  protože  to  byla  doba  zatýkání.  Jedním  z  největších  nátlaků  za  války  bylo  nařízení  úřadů  vypracovat  pojednání  s  názvem  Čechy  a  Morava  v  rámci  Velkoněmecké  říše.  K  vypracování  tohoto  spisku  byl  vybrán  Pekařův  žák  dr.  Klik.  Zprvu  tuto  práci  odmítal,  ale  po  poradě  s  dr.  Šustou  ji  vypracoval.  Brožura  pak  byla  vydána  značně  přepracovaná  protektorátníky,  nebo  německými  úřady.  Ve  válečné  době  několik  funkcí  dr.Klik  odmítl,  včetně  funkce  zemského  inspektora. 
Josef  Klik  velmi  miloval  své  rodiště  -  Deštnou.  Trávil  zde  kromě  roku  1947  všechny  prázdniny,  zajímal  se  o  své  rodáky,  pomáhal  obci  hlavně    prostřednictvím  Kroužku  rodáků  pro  Deštnou  a  okolí,  který  vedl.  V  Deštné  strávil  i  konec  války  a  napsal  zde  spisek  Deštná  v  květnové  revoluci.  V  poválečné  době  byl  předsedou  Spolku  přátel  Deštné  až  do  jeho  rozpuštění  počátkem  padesátých  let.  V  mládí  hrával  hodně  v  ochotnickém  divadle  v  Deštné    a  stále  se  zajímal  o  dění  v  Deštné.  V  důchodu  provedl  roztřídění  knihovny  v  zámku  Červená  Lhota  a  uspořádal  archiv  v  Deštné. 
Předposlední  den  svých  posledních  prázdnin  si  zakoupil  na  zdejším  hřbitově  hrob  a  o  dalších  prázdninách  tam  byl  uložen  jeho  popel.  Zemřel  na  infarkt  10.  května  1965.
Podrobnou  práci  o  životě  a  činnosti  dr.  Josefa  Klika  vypracoval  ve  své  diplomové  práci  Bohumil  Jiroušek  v  roce  1995.  Jeden  výtisk  je  v  archivu  synovce  Karla  Klika.


Vytvořeno: 28. 4. 2019
Poslední aktualizace: 9. 10. 2019 16:24
Autor: Správce Webu